FANDOM


Aggravated Rock Technique.png

Onoki povećava gravitaciju žrtve i izaziva simptome okamenjavanja koji brzo nestaju

Tehnika koja povećava gravitaciju protivnika.Protivnikovo kretanje je uništeno gravitacijom.Medjutim,ova tehnika može stvoriti simptome nalik okamenjavanju.Ova tehnika smanjuje brzinu kretanja, ali drastično uvećava snagu protivnika. U slučaju udarca, koji je teško

Chokajugan2.png

Onoki povećava svoju težinu i potapa tlo

postići u ovom stanju, šteta po slabu osobu moze biti veoma fatalna. Znakovi rukama: Zmija.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.