FANDOM


Flight Technique.png

Onoki smanjuje težinu stene i lebdi uz pomoć ove tehnike

Ova tehnika smanjuje gravitaciju mete (ili korisnika).Atmosfera,zajedno sa telom,može biti olakšana,a telo će poleteti i povećati svoju upravljivost.Sa dosta vežbe, korisnik moze kontrolisati njihov let kroz nebo, specijalnim pokretima tela.U ostalom,suština ove tehnike je da umanji fizičku snagu protivničkog napada. Onoki,koji je usavršio ovu tehniku,može dotaći nečije telo (misli se na neku osobu)i učiniti da ono leti.Za sada, ovu tehniku su usavršili samo Išikava,Mu i Onoki (Prvi, Drugi i Treći Cučikage).

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.