FANDOM


Chakra Enhancing Music Effects

Više tenkecua.

Tenkecu (点穴, English TV: Chakra Points, Bukvalno značenje: tačke pritiska) su čvorovi odakle se čakra oslobađa. Ljudsko telo ima 361 tenkecu, od kojih se svaki nalazi duž sistema protoka čakre. Mnoge nindže, čak i iskusni džonini su jedino sposobni da oslobode čakru iz tenkecua na rukama i stopalima da povećaju svoju fizičku snagu. Članovi Hjuga klana imaju jedinstvenu sposobnost da proteraju čakru iz bilo kog ili iz svih tenkecua, i tako su stvorili džicu kao što je Osam Trigrama: Rotacioni Dlan.

Tenkecu su vrlo male, premale da bi se videle Šaringanom. Samo sa Bjakuganom je moguće videti sve tenkecue drugih ljudi, dopuštajući korisniku Bjakugana da napadne tenkecue da bi sprečio protok čakre protivnika, stil borbe Nežni Dlan je fokusiran na tome.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.