FANDOM


  • Naruto napada Mdaru ovom tehnikom
  • Džerajin Galantan Rasengan
  • Super veliki Rasengan sa repliciranjem Kurame
Super veliki Rasengan (eng. Super Big Ball Rasengan) se koristi samo u kombinaciji sa Sejdž modom. Mogli su da ga koriste Naruto, Džeraj (Galantan Rasengan) i Minato (u Biju modu). Ovo je verzija viša nego veliki Rasengan. Koristili su Super Veliki Rasengan Naruto i Minato sa svojim replikama Kurame.