FANDOM


Jugo's Level 2 state.png

Kompletna Transformacija

Sejdž Transformacija (仙人化, Senninka) je telesna reakcija korištena u početku u Džugovom klanu, izazvana ekspozicijom njihovih tela na prirodnu energiju. Rezultati toga su slični Sejdž Modu.

Korišćenje

Transformacija ima sposobnost povećanja snage, brzine, refleksa i percepcije kao i poboljšanom iskorišćavanju tehnika. Korisnik može da stvara oružje na svojim udovima. Jednom kada se kompletno transformiše korisnik može da izgubi kontrolu nad sobom. U nekim slučajevima kosa i boja kože se menjaju kod korisnika.

Varijacije

Jugo preparing to attack Sasuke.png

Partialna Transformacija

Džugova varijacija (Varijacija Džugovog klana)

Džugova varijacija je u stvari prava verzija Sejdž Transformacije koju mogu da koriste i ostali članovi njegovog klana. Može biti partialna i kompletna. Jedini poznati korisnik je Džugo.Ovim on može da apsorbuje prirodnu energiju i time transformiše svoje telo po volji.
Mitsuki's Sage Transformation.png

Micukijeva transformacija

Micukijeva varijacija

Micuki ovu tehniku može da koristi podsvesno. Njegova transformacija dosta podseća na Džugovu kompletnu transformaciju, osim što se oko njegovog tela stvaraju brojne zmije od čakre. Takođe se na njegovom čelu stvara rog i ispod očiju se pojavljuju crne oznake. Njegova brzina i snaga se takođe dosta povećavaju.
Kabuto Sage.png

Kabutova transformacija

Kabutova varijacija

Kabuto koristi ovu tehniku da uđe u nesavršeni Zmijski Sejdž Mod. Ovu tehniku je dobio raznim istraživanjima posebnog Kekei Genkaija Džugovog klana.

Oročimaruova varijacija

Oročimaru je istraživanjem i eksperimentima napravio tehniku Transformacije Pečata Prokletstva (呪印化, Juinka) po uzoru na tehniku Sejdž Transformacije.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.