FANDOM


Seven Heavenly Breaths.png

Ova tehnika je taidžicu metod disanja koju koristi Šira tako što skupi veliku količinu kiseonika u sebe i tako poveća svoju veličinu pluća četiri puta. Tehnika je veoma slična sa tehnikom Osam Unutrašnjih Kapija, ali nije poznato da li su posledice i ove tehnike iste posledice

Aktiviranja

Kao i Osam Unutrašnjih Kapija i ova tehnika ima više staza "aktivacije"

  1. Prva Aktivacija (第一活性, daiichi kassei) izaziva stvaranje žute aure oko korisnika i da njegove oči potpuno pobele
  2. Druga Aktivacija (第二活性, daini kassei) izaziva povećanje korisnikovog tela i mišića koji takođe postaju izraženiji
  3. Treća Aktivacija (第三活性, daisan kassei) izaziva menjaje korisnikove kože u crvene i dosta liči na Kapiju Života

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.