FANDOM


Download-1456940997

Samui

Samui  (サムイ, Samui) je kunoiči iz sela sakrivenog u oblacima.Ona je predvodnik tima koji je bio poslat da obavesti Hokagea o Kage sastanku.

Personalnost i sposobnosti

Samui je vrlo hladnoklrvna i smirena, u skladu sa svojim imenom koje znači hladno, za razliku od svog brata Acuia, koji je vatrenije prirode i često voli da koristi,,svoje vruće fraze. Tokom borbe sa Kinkakuom i Ginkakuom, Samui je ostala smirena, medjutim, braća su iskoristila Pet blaga Rikudo senina i uz pomoć sedmozvezdanog mača otkrila Samuinu omiljenu opasku i usisala je u Benišago

Posle Rata je oslobođena iz Benišaga

Zanimljivosti

  • "Samui" znači Hladno, dok ime njenog brata "Acui" znači Vruće.
  • Zajedno sa Timom Kakaši Samui i Acui su jedini članovi Savezničke snage šinobija koji nisu bili pod Beskonačnim Cukujomijem

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.