FANDOM


Detachment of the primitive world

Korisnik koristi prasnjavi stil da napravi strukturu,sa sferom lociranom u njenom centru,izmedju dlanova svojih ruku.Struktura se brzo širi,kada bude lansirana da zarobi protivnika u svoje zidove.Sfera tada eksplodira sa ogromnom količinom sile,ali zidovi ostaju normalni.Tada se zidovi dezintegrišu,ostavljajuci samo čestice prasine.

Varijacije

Ova tehnika može biti predstavljena u više formi. Zavisi od različitog formiranja čakre u odrđen oblik. Može biti u obliku kocke konusnom obliku ili kao i u obliku elipse.

Korisnici

Korsnici ove tehnike su Mu i Onoki (Drugi i Treći Cučikage)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.