FANDOM


Detachment of the primitive world-0
Stil česticatil čestica je napredni oblik kekei genkaia, kekei tota. Nastaje korišćenjem vetrovitog, vatrenog i zemljanog stila istovremeno. Poznata su samo dva šinobija koja su mogla da koriste ove tehnike to su Mu i , njegov učenik, Onoki.

Pozadina

Drugi Cučikage, Mu je svom učeniku Onokiju preneo ovaj stil. Tokom njihove borbe za vreme Četvrtog velikog rata, obadva Cučikagea su koristila ovu tehniku.Onoki je prvi put u mangi vidjen kako koristi svoj kekei tota, kada je hteo da ubije Saskea Učihu. Tokom borbe sa Deidarom, Deidara je izjavio, kako će se videti da li je bolji stil čestica ili njegove bombe od gline.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.