FANDOM


320px-Sand Coffin.png

Gara sa svojom sposobnošću da kontroliše pesak prekriva svoje protivnike peskom koji nosi u svojoj tikvi na leđima. Potom Gara ovom tehnikom može da uguši svog protivnika ili da ga ubije koristeći svoju tehniku, peščana sahrana.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.