FANDOM


320px-Sand Waterfall Funeral

Kada Gara svojom tehnikom peščani kovčeg prekrije svog protivnika peskom, može da iskoristi ovu tehniku i ubije ga. Ova tehnika je toliko brza da žrtva nemože da oseti bol, Gara takodje može da kontroliše jačinu ove tehnike.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.