FANDOM


Pečat Prepisa: Amaterasu
  • Korisnik pečati Amaterasu u drugu osobu...
  • Osobin Šaringan uzima formu korisnikovog Mangekjo Šaringana...
  • ...i pali cilj koji je koriisnik odredio.
Imena
Kandži:
転写封印・天照
Romedži:
Tensha Fūin: Amaterasu
Doslovno značenje:
Pečat Prepisa: Nebesko osvetljenje
Pojavljivanje
Manga:
Poglavlje #397
Anime:
Naruto Šipuden epizoda #138
Igrica:
Naruto Šipuden: U8ltrimativna Nindža Oluja 2
Pojavljuje se u:
Anime, Manga, Igrica
Informacije
Klasifikacija:
Kekei Genkai, Dojdžicu, Nindžicu, Fuindžicu
Rank:
N/A
Klasa:
Dopunska
Domet:
Kratak Dometi

Pečat Prepisa: Amaterasu je tehnika kojom korisnik pečati svoju tehniku Amaterasu u drugu osobu. Kada je Amaterasu zapečaćen u određenu osobu, on se sam aktivira prikazujući Šaringan oko osobe kao Mangekjo Šaringan onog ko je zapečatio Amaterasu, kada osoba ugleda lice cilja koji je korisnik sam odredio.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.