FANDOM


Latest-1420369220-0.png

Kosač drži Minatovu dušu tokom pečaćenja

Ništavilo je mesto unutar tela Kosača u kome ne postoji ništa. Nakon što pečatioc izvede džicu do kraja njegova duša gubi mogućnost da ode u Čistu zemlju i tako pronađe večni mir. Umesto toga ona biva ispepletana u telu kosača zajedno sa dušom onog ko je zapečaćen gde su dve duše osuđene na večnu borbu i posle smrti. U ništavilu je moguće da borave i delovi duše kao što su Oročimaruove ruke. Ne zna se tačno kako ništavilo izgleda ali se predpostavlja da u njemu nema ničega sem praznine i duša koje plutaju u njemu.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.