FANDOM


Munjeviti Stil: Ljubičasti Elektricitet
Imena
Kandži:
雷遁・紫電
Romedži:
Raiton: Shiden
Pojavljivanje
Novela:
Kakaši Skriven: Munja u Zaleđenom Nebu
Pojavljuje se u:
Novela
Informacije
Klasifikacija:
Nindžicu
Element:
Kkk Munjeviti stil
Rank:
N/A
Klasa:
Ofanzivna
Domet:
Bliski i Srednji domet
Znaci rukama:
/

Munjeviti Stil: Ljubičasti Elektricitet (雷遁・紫電, Raiton: Shiden) je tehnika munjevitog stila koju je kreirao Kakaši Hatake malo pre nego što je postao Hokage.

Upotreba

Korisnik fokusira munjevitu čakru u svoj dlan kao za Raikiri i izbacuje munju ljubičaste boje na protivnika i nanosi mu štetu. Za razliku od Raikirija ova tehnika se ne vrši iz blizine već sa distance.

Zanimljivosti

  • Kakaši je stvorio ovu tehniku u zamenu za Raikiri koji gubitkom Šaringana nije više mogao efikasno da koristi zbog suženja vidnog polja pri velikoj brzini.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.