FANDOM


Naruto and Minato TBM

Ovo je Minatova i Narutova zajednička tehnika i verovatno najmoćniji Rasengan, posle Rasengana u kombinaciji sa moćima Mudraca Šest Puteva njih dvojica ovu tehniku izvode u Kurama Modu transformisani u Kuramu, mada Naruto je koristio svoj sejdž mod u kombinaciji sa Kurama modom. Pomoću svojih repova Minatova i Narutova Kurama stvara Ultra veliki rasengan gde ga posle preuzimaju Minato i Naruto i time napadaju protivnika.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.