FANDOM


Mač Kusanagi (草薙の剣,Kusanagi no Tsurugi) poznat i kao Dugi Travnati Mač je moćan dugački mač korišćen od strane jednog od sanina, Oročimarua.

Izgled 

Travnati mač u animeu izgleda kao mač sa dugačkom belom ili pri dozivanju svetlo plavom oštricom. Na svom kraju ima belu dršku sa zlatnim štitnicima za ruku koji podsećaju na zmijsku krljušt. Na prelazu između štitnika i oštrice oštrice ima ugraviran tirkizni dragulj.

U mangi je njegov izgled više nalik na dugačku katanu, dosta sličnu Saskeovom Čokutu samo sa ravnim štitnikom za ruku.

Istorija

Oročimaru je stvorio travnati mač nekada u prošlosti pošto je odustao od traženja Itačijevog Tocuka mača.

Deo I

Slom Sela Lišća

Hiruzen tai Orochimaru.png

Sudar Oročimaruovog travnatog mača i Enme u borbi sa Hiruzenom.

Godinama kasnije, mač je prvi put viđen u Oročimaruovoj borbi protiv Trećeg Hokagea Hiruzena, gde ga je Oročimaru koristio kako bi se borio protiv Hiruzenovog adamantijumskog skiptra, Enme.

Potraga za Cunade

U prvom delu, mač je sledeći put viđen u borbi tri sanina kada ga je Oročimaru koristio kao jedno napadačko oružje pored džicua prizivanja.

Deo II

Bitka na mostu neba i zemlje

NarutovsOrochimaru7.png

Oročimaru koristi travnati mač protiv Naruta.

U drugom delu, mač je viđen u Oročimaruovoj borbi protiv Naruta gde je pokušao da ga iskoristi da probije Narutovu četvororepu formu (što nije uspeo). Po završetku borbe, mač se pretvara u malu zmiju i vraća se Oročimaruu.

Suđena borba dva brata

U borbi Itačija i Saskea, kada se Oročimaru oslobodio i otrgao kontroli otkriva svoju tehniku osam ogranaka i sprema se da ubije Itačija pomoću travnatog mača. Međutim, Itači koristi svoj Tocuka mač da zapečati i Oročimarua i njegovu osmoglavu zmiju.

Nakon što je Saske iskoristio oslobađanje kletve, da oslobodi Oročimarua, najverovatnije je da je i mač oslobođen zajedno sa njim.

Sposobnosti 

Ovaj mač Oročimaru čuva unutar zmije u svojim ustima i vadi ga kada ga koristi za borbu. Mač se može produžiti jako mnogo za napad sa velike distance, ili biti dozvan pomeranjem prstiju ili pretvaranjem u malu zmiju ako bude udaljen od Oročimarua. I ako je veoma vešt u ručnom korisšćenju mača, za Oročimarua nije neobičnoi da njime napada ne vadeći ga iz usta. Rečeno je da moč može da proseče gotovo sve i uprkos neuspehu da prođe kroz Narutov četvororepi čakra plašt uspeo je da ga odgurne više od kilometra. Kombinujući ga sa svojom formacijom hiljadu zmija, Oročimaru je mogao da učini da iz usta više hiljada zmija napadne protivnika sa malim verzijama travnatog mača iz njih.

Zanimljivosti

  • Travnati mač ima različit izgled u mangii animeu. U mangi podseća na običnu katanu, dok u animeu izgleda kao dupli mač Jian.
  • Saske Učiha je koristio čokuto koji je nazvao "Mač Kusanagi" po uzoru na travnati mač. Ipak Saskeova verzija nema nikakve fizičke sličnosti i zajedničke atribute sa Oročimaruovim mačem.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.