FANDOM


Kinkaku 268.png

Kinkaku

Kinkaku (金角, Kinkaku)je bio poznat šinobi sela oblaka, zajedno sa svojim bratom bili su poznati kao Zlatna i Srebrna braća.

Pozadina

Zlatni i srebrni brat su bili najozloglašeniji kriminalci u istoriji Sela sakrivenog u Oblacima. Dok su bili članovi sela Oblaka, bili su poslati na misiju da uhvate Devetorepu lisicu. Mislija nije uspela, a oni su tokom borbe sa Devetorepom bili progutani, Preživeli su jer su jeli meso Devetorepe, koja ih je posle dve nedelje ispljunula.

Tokom ceremonije mirovnog ugovora između Hokagea sela Lista i Raikagea sela Oblaka, braća su upala i skoro ubila drugog hokagea.

Tokom svog života Kinkaku se sreo sa Kakuzuom.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.