FANDOM


Kekei mora je unapređena grana tehnika jedinstvena za Kaguju Ocucuki i njene direktne potomke.Kekei Genkai koji se klasifikuju ka kekei mora su Kagujin Bjakugan i Hagoromov Rinengan.

Lista Kekei Mora

Sveubijajuće kosti

Ovo je tehnika koju može da koristi Kaguja Ocucuki. Ona stvrdne kosti i zatim ih ispaljuje iz dlanova na protivnika. Ovo

je toliko moćno da će onaj ko bude pogođen biti pretvoren u prah posle nekog vremena.tehniku koriste kaguja i Crni

Zecu

Amenominaka

Amenominaka je tehnika koja dozvoljava korisniku da menja dimenzije.Ova tehnika hvata žrtve potpuno nespremne.Jedini poznati korisnik je Kaguja

Bjakugan

Bjakugan je kekei genkai Hjuga klana i Ocucuki klana . Sa Šaringanom i Rinenganom čini tri velika doudžicua. Kada je aktiviran oko očiju znatno se izražavaju vene.Za razliku od Šaringana, Bjakugan može da se deaktivira i aktivira po volji korisnika. Prva osoba sa Bjakuganom je bila Kaguja Ocuki, a zatim njen sin Hamura,Bjakugan ima nekoliko sposobnosti. Prva je da stvara viziju svom korisniku da može da vidi 360º oko sebe sem jedne male tačke iznad trećeg pršljena na ledjima Druga sposobnost je teleskopski vid. On varira od osobe do osobe. U I delu, Nedži je mogao da vidi udaljenosti od 50m, ali on kasnije povećava svoj vizelni opseg do 800m, dok je Hinata Hjuga u II delu mogla da vidi najmanje 10km.Treća sposobnost je da može da vidi čakru, protok čakre isto kao i čakrinu cirkulaciju kroz telo sa najsitnijim detaljima. Takodje, Bjakugan omogućava korišćenje nekih taidžicu tehnika. Nedži je zbog dobrog poznavanja Bjakugana prozvan genijem u svom klanu.

[Šaringan|Rine Šaringan]

Rine Šaringan je najjači doudžicu u Narutu Animi, takođe i u Mangi. On je mešavina Šaringana i Rinegana.On je prvi put manipulisan od stranne Kaguje Ocucuki kao svoje treće oko. Za Rinešaringan potrebno je imati sva 8 elemenata.Prvi put sa RineŠaringanom viđen je Džubi (Desetorepa Zver). Ali tvorac ovog doudžicua smatra se Kaguja. Ovaj doudžicu daje velike moći s obzirom da je jači i od Rinegana i od Večnog Mangekjo Šaringana. Osobe koje poseduju Rinešaringan su Kaguja Ococuki i Madara Učiha, a jedina zver koja poseduje ovaj doudžicu jeste Desetorepa Zver. Ovaj dojdžicu korisniku omogućava da se teleportuje u drugu dimentiju ili da baci Beskonačni Cukojomi na ceo svet. Jednio što ga može zaustaviti je Rinegan(Šest Staza - Čibaku Tensei) i čakra repatih zveri.

Vakumski udar 80 bogova

Prebacivanjem velike količine čakre u svoj dlan korisnik a za tim oslobađa rafal bezbroj pesnica.Ova tehnika lagano

probija Čakru šest puteva i Susanov oklop.Ovo je jedna od najjačih ofanzifnih tehnika taka mođe da se koristi i za od branu.

Ekspanzivna lopta traženja istine

Ekspanzivna lopta traženja istine je Kekei Mora nindžicu koju koristi Kaguja Ocucuki. Ona se sastoji od svih 5 prirodnih elemenata i Yin i Yang izdanja. Kaguja Ocucuki koristi Šinju da apsorbuje čakre svih ljudi zarobljenih unutar tehnike Boga: Ređenja sveta drveća, za kreiranje maksimalne traženje istinite lopte. Ogromna masa haosa sa snagoma da preoblikuje svet. Za razliku od traženja istinite lopte, kojih ima 10, i ne može da se regeneriše, ako skroz nestane, ekspanzivna lopta traženja istine nije tako ograničena i može se generiše ni iz

čega.

Bog: Ređanje sveta drveća

Bog: Ređanje sveta drveća kontroliše korenje .Svi ljudi koji bivaju uhvaćeni u ovu tehniku ulaze u čaure.Ova tehnika uzima čakru ljudi koji su zarobljeni i stvara Voće Čakre.kada je tehnika Beskonačnog Cukujomija prekinuta i

ova tehnika biva prekinuta

Beskonačni Cukujomi

Beskonačni Cukujomi je plan za ključ oka meseca. Korisnik bi stvorio posebnu dimenziju koju je mogao da kontroliše i u njoj radi bilo šta. Ovo je najjači gendžicu ikada, koji mogu da koriste osobe sa RineŠaringanom, ma da je Madara uspeo da baci sličan gendžicu, mada manjeg obima koristeći sam Šasringan. Takođe za ovu tehniku je potrebno još, pored RineŠaringana, jedna prazna dimenzija i moć Džindžurikija Desetorepe zveri. Iako ova tehnika to ne nagoveštava, Madara je hteo da je upotrebi da izmeni svet na bolje, a ne za

sebične ciljeve.

Igle zečije kose

Korisnik prošiva svoju kosu i lansira bezbroj igala koje mogu da probiju čak i Susanov oklo.Pomoću Bjakugana Kaguja može da nacilja vitalne organe

Rinengan

Rinengan je jedan od tri velika Dojdžicua. Korisnik Rineganom može ovladati svim elementima čakre takođe ima potencijal da ovlada svim nindžicu tehnikama.Prema legendi kada je svet u neredu osoba koja ima rinegan se šalje sa neba na zemlju da ga spase ili uništi. Nagato i Tobi su pomoću Rinegana mogli da upravljaju mrtvim telima. Kao i Šaringan i Rinegan može da upravlja repatim zverima. Rinegan može pročitati Rikudovu ploču bolje od Šaringana i Mangekjo Šaringana. Prvi čovek koji je posedovao Rinegan je bio Rikudo Senin, ali se verovalo da je to samo mit sve dok se nije pojavio kod Madara. Učiha Madara probudio je svoj Rinegan, kada je njegov život bio na kraju. On ga je presadio u Nagata, a kasnije u Obita. Da bi se probudio Rinegan potrebno je posedovati Ašura i Indra DNK. Madara je osoba sa Rineganom, dok su ga Nagato i Tobi presadili. Saske je dobio Rinegan kad dobije moći Indrine reinkarnacije.

Jomocu Hirasaka

Korisnik je u stanju da razdvoji deo prostora i tako se „teleportuje“  kroz prostor. On može da prebaci i samo neki deo tela kao i da odvuče drugu osobu kroz portal u drugu dimenziju. Dovoljno o snazi i brzini ove tehnike govori to da čak ni Saske Učiha nije uspeo da je izbegne.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.