FANDOM


Latestrhjjrzzjjtt

Jagura je bila domaćin Isobua, trorepe zveri i Četvrti mizukage.

Pozadina

Latesti5ei5eeiieiem

Jagura pod Obitovom kontrolom

Za vreme njenog vremena kao Mizukage, selo je bilo poznato kao selo krvave magle, zbog običaja na akademiji, gde su učenici trebali da ubijaju jedni druge da bi maturirali na akademij. Ova praksa je prekinuta kada je Zabuza ušao na ispit i pobio sve učenike. Pretpostavlja se da je Zabuza pokušao da ubije Jaguru.

Yagura the 4th mizukage by daaan96-d5tlpr4

Jagura

Pored svega ovogo Jagura je ipak bila veoma ljubazan. Razlog njegove varvarske vladavine je zato što ga je Tobi kontrolisao. Jagura je kasnije umro pod nepoznatim okolnostima.

Zanimljivosti

  • Jagura znači kula.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.