FANDOM


Images-1427388276

Itači koristi Izanami na Kabutu.

Izanami je gendžicu sposbnost koju mogu da koriste pripadnici Učiha klana. Ovo je gendžicu koji utiče na protivnika kroz fizičke senzacije podeljene između njega i korisnika. Umesto da utiče na Čakra sistem, on hvata protivnika u iluziju. Oko kojem korisnik koristi Izanami slepi, i gubi svetlost. Izanami i Izanagi su slični, samo što Izanagi menja sudbinu, a Izanami je odlučuje.

Korisnici

Najpoznatiji korisnik ove tehnike je Itači Učiha, pored njega ga je poznato da ga je koristila Naori Učiha

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.