FANDOM


Great Toad Sage

Gamamaru je starešina žaba na planini Mjoubaku. Gamamaru je takođe poznat i pod imenom Velika Mudra Žaba takođe je i najpoštovanija žaba među stanovnicima Planine Mjoubaku.

Pozadina 

Young Gamamaru

Mladi Gamamaru

Gamamaru ima veoma dug život, on je bio živ i za vreme života Rikuda Senina tj Hagoroma Ocucukija. Prorekao mu je da će spasiti svet od Džubija i da će ga naslediti najmlađi sin. Takođe je Džeraji prorekao da će imati dva učenika od kojih će jedan biti izabran da spasi svet, a jedan da ga uništi. Gamamaru se smatra jednim od najmudrijih živih bića.

Sposobnosti

Gamamaru se smatra jednim od najmudrijih živih bića. Mogao je da kroz svoju kristalnu kuglu koristi Tehniku Teleksopa. U animeu je prikazano da može sa koristi vodeni stil.