FANDOM


Kaguya's giant sphere.png

Ekspanzivna lopta traženja istine je Kekei Mora nindžicu koji koristi Kaguja Ocucuki. Ona se sastoji od svih 5 prirodnih elemenata i Yin i Yang izdanja. Kaguja Ocucuki koristi Šinju da apsorbuje čakre svih ljudi zarobljenih unutar tehnike Boga: Ređenja sveta drveća, za kreiranje maksimalne traženje istinite lopte. Ogromna masa haosa sa snagoma da preoblikuje svet. Za razliku od traženja istinite lopte, kojih ima 10, i ne može da se regeneriše, ako skroz nestane, ekspanzivna lopta traženja istine nije tako ograničena i može se generiše ni iz čega.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.