FANDOM


Images-1427476240.jpg

Ovo je svestrana tehnika koja se može otkinuti od korisnikovog dela drveta i ispaliti se na protivnika, ili koristiti se za borbu na blizinu, kao mač. Inače projektili imaju veliki domet i kad pogode protivnika, skoro sigurno ga usmrćuju. Obito Učiha je iskoristio ovu tehniku da je izbaci kroz repove Džubija.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.