FANDOM


Kada protivnik iskoristi gendžicu, korisnik kopira gendžicu i potom ga vraća nazad na protivnika sa istim efektima. Da bi se izvela ova tehnika, korisnik mora da poseduje Šaringan, Učiha klana.