FANDOM


S sh ga

Moćni Gaj kombinuje bukidžicu sa tajdžicuom

Bukidžicu (武器術, Doslovno značenje: Orožana tehnika) je tip tehnike koji podrazumeva upotrebu neke vrste oružja u borbi i ovakve tehnike mogu koristiti i nindže i samuraji. Učenici na akademiji uče da koriste osnovno nindža oružje kao što su kunaiji i šurikeni njime pogađajući metu.

Bukidžicu takođe podrazumeva kombinaciju oružja sa tajdžicuom, nindžicuom, gendžicuom kao i protokom čakre radi povećavanja razorne moći, kao kada Kakapi Hatake kanališe munjevitu čakru u kunai ili Kubikiribočo, Asuma Sarutobi čakru vetra sa svojim bokserima ili Danzo Šimura koji stvara oružje od vetrovite čakre. Kosuke Maruboši pomoću svoje tehnike Stil Lišća: Vrba može da kombinuje bukidžicu sa gendžiuom. Uz pomoć fuindžicua korisnik može da oslobodi određenu vrstu oružja iz svitka kao i da ga zapečati u njega i na taj način predstavlja najjednostavniji način za prenos oružja.

U nekom obliku, gotovo svi šinobiji koriste bukidžicu. Najpoznatija korisnica ovih nindža tehnika je Tenten, kao i zlatni i srebrni brat koji su pored nje i Hagoroma jedini mogli da koriste Blaga Orožja Mudraca Šest Staza.

Vrste Bukidžicua

Bodžicu

Transformation Adamantine Staff

Hiruzenov Adamanzijumski skiptar

Bodžicu (棒術, Doslovno značenje: Tehnika skiptra) je vrsta bukidžicua pri čemu se u borbi koristi štap ili skiptar za borbu bliskog dometa. Najpoznatiji korisnik ovih tehnika je treći hokage, Hiruzen Sarutobi sa svojim Adamantijumskim Skiptrom. Transformišući svog Enmu u pomenuti skiptar Hiruzen je mogao da parira Oročimaruovom Kusanagi maču u potpunosti, kao i da pokida Haširamin drveni stil. Drugi značajan korisnik je Naruto Uzumaki sa svojim Šipkama Šest Staza koje može da koristi sa svojim Sejdž Modom Šest Staza.

Kajakudžicu

Kibaku Enjin 2

Hanzove papirne bombe

Kajakudžicu (火薬術, Doslono značenje:Tehnika eksploziva) je tip tehnike koji podrazumeva upotrebu eksplozivnog materijala. Ovakav tip tehnike se često praktikuje u kombnaciji papirne bombe sa nekim drugim oružjem kao što je kunai radi iznenadnog napada na protivnika. Hanzo je uspeo da kombinuje papirne bombe sa svojim vatenim stilom kako bi na protivnika moga da ostavi trajne posledice čak i ako on izbegne napad.

Kendžicu

Kakashi cuts Jinin Akebino

Kakaši koristi Kubikiribočo

Kendžicu (剣術, Doslovno značenje: Tehnika mača) je tehnika koja podrazumeva upotrebu raznih vrsta mačeva i koriste je izvorno samuraji mada kasnije i šinobiji. Može se kombinovati sa protokom čakre kao i sa fuindžicuom i gendžicuom. Najznačajnijim korisicima se smatraju Mačevaoci Magle, Saske Učiha, Kakaši Hatake, Oročimaru kao i samuraji iz zemlje gvožđa.

Šurikendžicu

Shadow Shuriken Clone Technique

Tehnika klona šurikena

Šurikendžicu (鎖鎌術, Doslovno Značenje: Tehnika mača skrivenog u šaci) predstavlja korišćenje kunaija, senbona, šurikena ili bilo kog oružja koje koje se baca iz ruke. U kombinaciji sa protokom čakre, šurikeni i kunaiji mogu naneti još veću borbenu štetu. I ako je zapravo reč o osnovnom tipu borbe koji se uči još na akademiji, šurikendžicu može biti jako opasan u borbi. Korišćenjem nindžicua, šurikeni se mogu klonirati putem tehnike klona šurikena.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.