FANDOM


  • Saske manipuliše žicama
  • Oročimaru je zavezan
Ovo je šurikendžicu tehnika koja je specifična za Saskea Učihu. Korisnik upravlja žicama koje su povezane sa šurikenima ili kunaijima kako bi njima napao protivnika. Nakon što je vezan žicama protivnik je onesposobljen. Tokom borbe sa Oročimaruom, u šumi smrti, Saske je kombinovao ovaj džicu sa tehnikom zmajeve vatre i tako istopio Oročimaruovo lažno lice.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.